UTYLIZACJA ŚMIECI

Naszą misją jest profesjonalizacja gospodarki odpadami w Polsce. Wierzymy, że połączenie najnowocześniejszych technologii oraz naszej głębokiej znajomości problematyki ochrony środowiska, jest kluczem do redukcji uciążliwości związanych z utylizacją odpadów przekazywanych nam przez Klientów.

POZNAJ KOSZTY UTYLIZACJI
ODPADÓW NAWET W 15 MIN

Żeby zaoferować Ci nasze wsparcie, musimy najpierw dobrze zrozumieć Twoje potrzeby.

Opowiedz nam o nich wypełniając krótki formularz.

cennik utylizacji odpadów

Utylizacja śmieci

Utylizacja odpadów polega na zniszczeniu surowców bądź przygotowaniu do ponownego wykorzystania materiałów, które straciły wartość użytkową. Oprócz znaczenia ekonomicznego utylizacja ma duże znaczenie sanitarne, ponieważ likwiduje ewentualne ogniska chorób zakaźnych.

W Polsce odpady w zależności od źródła ich powstawania klasyfikuje się na aż dwadzieścia grup, poczynając od odpadów powstających przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin.

  • Utylizacja odpadów – niszczenie poprzez spalanie w specjalistycznych spalarniach odpadów po zasadniczym sortowaniu. Spalanie umożliwia kolejny odzysk różnorodnych surowców, takich jak smoła, węgiel drzewny, szkło, aluminium i inne metale nieżelazne oraz potrzebnych do uzyskiwania ciepła gazów: metan, tlenek węgla oraz wodór.
  • Utylizacja materiałów niebezpiecznych – niszczenie poprzez spalanie w przygotowanych do tego celu spalarniach odpadów niebezpiecznych, które stanowią wyjątkowe zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi. Do nich zaliczamy np. odpady biologiczne, w tym medyczne, weterynaryjne oraz padliny, a także produkty uboczne przerobu mięsa i ryb.
  • Utylizacja materiałów niebędących niebezpiecznymi – niszczenie poprzez spalanie w spalarniach, np. bioodpadów, czyli odpadów ulegających biodegradacji: „z ogrodów i parków oraz spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność” (źródło: Ustawa o odpadach).
  • Utylizacja chemikaliów – niszczenie przeterminowanych odczynników chemicznych i chemikaliów laboratoryjnych, w tym organicznych i nieorganicznych, alkaliów i kwasów. Gwarancja specjalistycznego transportu, obecności dedykowanych opakowań oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej przekazanie odpadów do unieszkodliwienia.
  • Utylizacja oleju – odpady w postaci olejów przepracowanych poddane są procesom oczyszczania, rerafinacji, recyklingowi lub przeznaczone do wykorzystania jako paliwo do specjalnie przystosowanych pieców grzewczych lub w cementowaniach.

Nasi klienci

Obsługujemy Klientów z całej Polski i do każdego z nich podchodzimy indywidualnie przedstawiając najatrakcyjniejszą ofertę.

Dzięki znajomości specyfiki branż, w których działają możemy zaproponować najlepsze stawki za utylizację oraz recycling odpadów.

Średnie i duże zakłady produkcyjne

Dystrybutorzy
i hurtownicy

Pośrednicy w obrocie odpadami

Instytuty badawczo – produkcyjne

WYRÓŻNIA NAS

Szybkość
Doskonale wiemy, jak ważny jest sprawny i terminowy odbiór odpadów. Dysonujemy własnym transportem, a także doświadczonymi kierowcami, dlatego możesz być pewny, że Cię nie zawiedziemy

Uczciwość
W naszej pracy stawiamy na pełną transparentność – rzetelnie wyceniamy koszty utylizacji przekazywanych nam odpadów i zachęcamy naszych klientów do udziału w ich ważeniu.

Pełna legalność
Nasza firma posiada wszelkie zezwolenia na zbieranie, a także transport odpadów. Dzięki temu możemy w pełni legalnie i kompleksowo świadczyć dla Ciebie usługi w zakresie ochrony środowiska

Zaangażowanie
Wyróżnia nas komunikatywność i realne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, z jakimi mierzą się nasi Klienci. Chętnie podpowiemy Ci, jak najszybciej i najtaniej pozbyć się konkretnych odpadów.

Nasza oferta: odbiór odpadów chemicznych, odbiór odpadów przemysłowych, odbiór odpadów budowlanychodbiór odpadów medycznychodbiór odpadów tekstylnychodbiór odpadów niebezpiecznychodbiór odpadów spożywczychutylizacja papyutylizacja wełny mineralnejutylizacja śmieci, utylizacja tworzyw sztucznych, utylizacja opakowań, utylizacja sorbentów.

Darmowa wycena odpadów