UTYLIZACJA OPAKOWAŃ

Naszą misją jest profesjonalizacja gospodarki odpadami w Polsce. Wierzymy, że połączenie najnowocześniejszych technologii oraz naszej głębokiej znajomości problematyki ochrony środowiska, jest kluczem do redukcji uciążliwości związanych z utylizacją opakowań przekazywanych nam przez Klientów.

Utylizacja opakowań

Odpadami opakowaniowymi nazywamy wszystkie te (w tym opakowania wielokrotnego, czyli co najmniej dwukrotnego zastosowania), które zostały wycofane z ponownego użytku, z wyłączeniem odpadów, które powstają w procesie produkcji. Kwestie regulujące ich gospodarowanie znajdują się w:

  • Ustawie z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  • Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska do wyżej wymienionych ustaw.

Odpady opakowaniowe możemy podzielić na kilka grup. Pierwszą stanowią metalowe beczki, puszki i pojemniki. Zawierają one pozostałości substancji niebezpiecznych lub są nimi zanieczyszczone, w związku z czym powinny być poddawane unieszkodliwieniu lub złomowaniu i recyklingowi. Drugą grupę tworzą tworzywa sztuczne (pojemniki, butelki plastikowe). Kolejne to opakowania papierowe i tekturowe, opakowania drewniane i foliowe, a także pojemniki ciśnieniowe, opakowania wielomateriałowe, szklane, tekstylia, z blachy stalowej lub aluminium. Ocenia się, że w miastach zużywa się najwięcej opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych.

Przedsiębiorcy są zobligowani do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wymagane też jest od niego segregowanie odpadów tego typu, zwłaszcza jeśli wprowadza on na rynek wraz ze swoim produktem kilka rodzajów opakowań np. folie, kartony i drewniane palety. Przedsiębiorca musi zagwarantować odpowiednie poziomy odzysku opakowań tego samego rodzaju z rynku.

Najtrudniejszymi i jednocześnie najbardziej uciążliwymi materiałami opakowaniowymi z punktu widzenia ochrony środowiska są tworzywa sztuczne. Recykling materiałowy tworzyw sztucznych polega na odzyskaniu ze zużytych opakowań czystych pełnowartościowych frakcji polimerów (recyklatów) nadających się do ponownego przetwórstwa. Mogą one służyć do wytworzenia nowych wyrobów lub stanowić surowce uzupełniające do produkcji tworzywa wyjściowego. Recykling surowcowy polega na poddaniu odpowiednich tworzyw sztucznych stosownym reakcjom chemicznym powodującym degradację polimerów do frakcji o mniejszych masach cząsteczkowych albo do związków wyjściowych.

Utylizacja opakowań

Obsługujemy Klientów z całej Polski i do każdego z nich podchodzimy indywidualnie przedstawiając najatrakcyjniejszą ofertę.

Dzięki znajomości specyfiki branż, w których działają możemy zaproponować najlepsze stawki za utylizację opakowań.

Średnie i duże zakłady produkcyjne

Dystrybutorzy
i hurtownicy

Pośrednicy w obrocie odpadami

Instytuty badawczo – produkcyjne

WYRÓŻNIA NAS

Szybkość
Doskonale wiemy, jak ważny jest sprawny i terminowy odbiór odpadów. Dysonujemy własnym transportem, a także doświadczonymi kierowcami, dlatego możesz być pewny, że Cię nie zawiedziemy

Uczciwość
W naszej pracy stawiamy na pełną transparentność – rzetelnie wyceniamy koszty utylizacji przekazywanych nam odpadów i zachęcamy naszych klientów do udziału w ich ważeniu.

Pełna legalność
Nasza firma posiada wszelkie zezwolenia na zbieranie, a także transport odpadów. Dzięki temu możemy w pełni legalnie i kompleksowo świadczyć dla Ciebie usługi w zakresie ochrony środowiska

Zaangażowanie
Wyróżnia nas komunikatywność i realne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, z jakimi mierzą się nasi Klienci. Chętnie podpowiemy Ci, jak najszybciej i najtaniej pozbyć się konkretnych odpadów.

Nasza oferta: odbiór odpadów chemicznych, odbiór odpadów przemysłowych, odbiór odpadów budowlanychodbiór odpadów medycznychodbiór odpadów tekstylnychodbiór odpadów niebezpiecznychodbiór odpadów spożywczychutylizacja papyutylizacja wełny mineralnejutylizacja śmieci, utylizacja tworzyw sztucznych, utylizacja opakowań, utylizacja sorbentów.

Darmowa wycena odpadów