TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Naszą misją jest profesjonalizacja gospodarki odpadami w Polsce. Wierzymy, że połączenie najnowocześniejszych technologii oraz naszej głębokiej znajomości problematyki ochrony środowiska, jest kluczem do redukcji uciążliwości związanych z utylizacją odpadów niebezpiecznych przekazywanych nam przez Klientów.

Wywóz odpadów niebezpiecznych

Odpadem niebezpiecznym określany jest każdy odpad pochodzący z gospodarczej lub bytowej działalności człowieka (gaz, ciecz, ciało stałe), który ze względu na swe właściwości i skład chemiczny stanowi realne bądź potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Odpady niebezpieczne mogą powstawać jako produkty uboczne procesów technologicznych, mogą je także stanowić pozostałości substancji używanych w danych procesach technologicznych (np. odczynniki), jak również skażone urządzenie lub sprzęt pozostały po działalności wytwórczej lub wykorzystywany w procesie unieszkodliwiania substancji toksycznych.

Głównymi źródłami odpadów niebezpiecznych są:

 • odpady medyczne i weterynaryjne;
 • środki farmaceutyczne, leki i związki stosowane w medycynie i weterynarii;
 • biocydy i środki fitofarmaceutyczne;
 • pozostałości tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów i pokostów;
 • pozostałości rozpuszczalników;
 • pozostałości żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów, spoiw oraz środków do impregnacji i konserwacji drewna;
 • oleje mineralne i substancje oleiste;
 • materiały smoliste powstające w procesach rafinacji, destylacji lub innej obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne);
 • pozostałości laboratoryjne;
 • środki pirotechniczne i inne materiały wybuchowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte baterie, akumulatory i inne ogniwa elektryczne.

Odpady niebezpieczne powinny być wywożone w specjalnie w tym celu przygotowanych kontenerach na śmieci.

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Obsługujemy Klientów z całej Polski i do każdego z nich podchodzimy indywidualnie przedstawiając najatrakcyjniejszą ofertę.

Dzięki znajomości specyfiki branż, w których działają możemy zaproponować najlepsze stawki za utylizację oraz recycling odpadów.

Średnie i duże zakłady produkcyjne

Dystrybutorzy
i hurtownicy

Pośrednicy w obrocie odpadami

Instytuty badawczo – produkcyjne

UTYLIZACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH CENNIK

Szybkość
Doskonale wiemy, jak ważny jest sprawny i terminowy odbiór odpadów. Dysonujemy własnym transportem, a także doświadczonymi kierowcami, dlatego możesz być pewny, że Cię nie zawiedziemy

Uczciwość
W naszej pracy stawiamy na pełną transparentność – rzetelnie wyceniamy koszty utylizacji przekazywanych nam odpadów i zachęcamy naszych klientów do udziału w ich ważeniu.

Pełna legalność
Nasza firma posiada wszelkie zezwolenia na zbieranie, a także transport odpadów. Dzięki temu możemy w pełni legalnie i kompleksowo świadczyć dla Ciebie usługi w zakresie ochrony środowiska

Zaangażowanie
Wyróżnia nas komunikatywność i realne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, z jakimi mierzą się nasi Klienci. Chętnie podpowiemy Ci, jak najszybciej i najtaniej pozbyć się konkretnych odpadów.

Nasza oferta: odbiór odpadów chemicznych, odbiór odpadów przemysłowych, odbiór odpadów budowlanychodbiór odpadów medycznychodbiór odpadów tekstylnychodbiór odpadów niebezpiecznychodbiór odpadów spożywczychutylizacja papyutylizacja wełny mineralnejutylizacja śmieci, utylizacja tworzyw sztucznych, utylizacja opakowań, utylizacja sorbentów.

Darmowa wycena odpadów